Volente

Volente’nin kuruluşuna ön ayak olan düşünce, lisans eğitimimin tamamlanmasından sonra, 2004 yılından bu yana gerek bireylere gerekse de kurumsal yapılarda sağladığım psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinin birikimi ve daha önemlisi aldığım olumlu yorumlar oldu.

Volente’yi vareden/edecek olan manevi dayanak ise, insanların sıkıntı, üzüntü, stres ve kendinden hoşnutsuzluk v.b. gibi durumlarının karşısındaki değişim arzularına yine kendilerinden yola çıkarak çözüm bulmalarına yardımcı olma isteğimdir.

Volente, kişilerin, bireysel ve çevresel etmenlerden kaynaklanan ruhsal tepkilerinin,onların kendileri ve toplumla olan ilişkilerini de şekillendirdiği olgusundan yola çıkarak, bir başka deyişle ruhsal süreçler ile toplumsal süreçlerin içiçe geçtiğinin bilincinde olarak, bireyin toplum ve kendisiyle ilişki ve iletişiminde irade göstermesine vesile olmak manasına gelir.

Volente, toplum ve birey nazarında fayda unsuru olma idealini geliştirerek sürdürecektir.

 

 

Fear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade 二 元 期权. 二元期权_百度百科 click here now
visit their there essay writing serviceFear Itself Speech 代 写, 英国论文代写 click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis