HOŞGELDİNİZ…

” Volente, kişilerin, bireysel ve çevresel etmenlerden kaynaklanan ruhsal tepkilerinin,
onların kendileri ve toplumla olan ilişkilerini de şekillendirdiği olgusundan yola çıkarak,
bir başka deyişle ruhsal süreçler ile toplumsal süreçlerin içiçe geçtiğinin bilincinde olarak,
bireyin toplum ve kendisiyle ilişki ve iletişiminde irade göstermesine vesile olmak manasına gelir. “

Devamı